ПРАВОВИЙ АУДИТ

Юридична фірма надає послуги щодо здійснення комплексного правового аудиту, який допоможе не допустити або вирішити ряд юридичних питань, зокрема перед укладенням угоди про купівлю підприємства, акцій чи нерухомого майна.
При проведенні правового аудиту ми здійснюємо аналіз відповідності процесів і документів вимогам чинного законодавства, перевіряємо право власності на нерухоме та інше майно, надійність контрагента в частині відсутності/наявності судових спорів, виконавчих проваджень тощо.
За результатами проведеного аналізу клієнт отримує звіт правового аудиту, де визначаються можливі ризики (боргові зобов’язання та вимоги попередніх власників, відсутність необхідного обсягу правосуб’єктності тощо) та перелік заходів задля їх уникнення.
Наші фахівці враховують всі нюанси чинного законодавства та судової практики, що дозволить клієнту прийняти обґрунтоване рішення стосовно доцільності майбутніх інвестицій.