Legal due diligence (audyt prawny)

Na zlecenie naszych Klientów przeprowadzamy audyt prawny niezbędny przed dokonaniem takich transakcji jak zakup przedsiębiorstwa, fuzje, przejęcia, zakup akcji czy udziałów w spółkach prawa handlowego, zakup nieruchomości.

Przeprowadzając legal due diligence dokonujemy analizy całokształtu działalności jednostki badanej (m.in. dokonujemy weryfikacji tytułów prawnych do posiadanych nieruchomości i innego majątku, umów handlowych, badamy sprawy sądowe, sprawy z zakresu prawa administracyjnego).

W sporządzonym przez nas finalnym raporcie przedstawiamy inwestorowi sytuację formalno-prawną potencjalnego kontrahenta, wskazujemy ewentualne zagrożenia dla Klienta, jakie mogą pojawić się w związku z planowaną transakcją, jak np. roszczenia reprywatyzacyjne byłych właścicieli, przedawnienie roszczeń, brak wymaganych koncesji, co pozwala inwestorowi na podjęcie trafnej decyzji odnośnie planowanej inwestycji kapitałowej.