SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów specjalizujących się w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami.

Świadczone na ich rzecz usługi obejmują zarówno pomoc prawną związaną z ich bieżącą działalnością (opracowywanie umów, sporządzanie opinii prawnych, dochodzenie przed sądem należności czynszowych), jak i prowadzenie negocjacji oraz reprezentację przed sądem w sprawach przeciwko deweloperom dotyczących wad lokali i budynków.