O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mariusza Dzidowskiego z siedzibą w Warszawie stanowi zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej biznesu oraz transakcji na rynku nieruchomości, jak również w kompleksowej obsłudze podmiotów rosyjskojęzycznych (m.in. z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu).

Zdając sobie sprawę z coraz liczniejszej w ostatnich latach konkurencji na rynku usług prawniczych, postanowiliśmy na tej stronie zaprezentować się Państwu poprzez pokazanie tego, co nas wyróżnia spośród innych kancelarii prawnych i zachęcić do powierzenia nam prowadzenia swoich spraw w zakresie obsługi prawnej.

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę prawną związaną z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Specjalizujemy się ponadto w prawie nieruchomości, obsługując wielu przedsiębiorców z branży budowlanej, w tym spółki deweloperskie i budowlane, a także spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Istotną część naszej działalności stanowi również obsługa podmiotów z państw będących członkami Wspólnoty Niepodległych Państw (w szczególności z Rosji, Białorusi i Kazachstanu), jak również z Ukrainy, Litwy i Łotwy.

Przedmiotem naszej działalności jest również doradztwo w zakresie spraw reprywatyzacyjnych, obejmujące w szczególności reprezentowanie Klientów w sprawach tzw. gruntów warszawskich przejętych na podstawie dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, jak również w sprawach dotyczących nieruchomości przejętych na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz dekretu PKWN z 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.

Zapewniamy także naszym klientom pomoc prawną z zakresu prawa karnego, gdyż współpracujemy z kancelarią adwokacką specjalizującą się wyłącznie w tej dziedzinie prawa.

Kancelaria wciąż rozszerza swoją działalność, zapraszając do współpracy specjalistów z różnych dziedzin.

Klienci naszej Kancelarii prowadzą interesy poza granicami Polski, między innymi na terenie Ukrainy, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Azerbejdżanu, Norwegii, Kazachstanu, USA, Kanady, Węgier i Rumunii, a my jesteśmy po to, aby im to ułatwić. Dlatego współpracujemy z renomowanymi zagranicznymi kancelariami adwokackimi, m.in. z Ukrainy, Litwy, Rosji i Białorusi. Obsługę prawną Klientów z Europy Wschodniej prowadzimy w języku rosyjskim, co znacznie ułatwia współpracę i pozwala na szybsze osiągnięcie zamierzonych celów. Oczywiście obsługujemy naszych klientów także w języku angielskim.

Wierząc w potrzebę i zarazem konieczność ciągłego samorozwoju, aby dotrzymać kroku wciąż zmieniającej się otaczającej nas rzeczywistości, nasi prawnicy nieustannie poszerzają swoją wiedzę, aby móc, jak najlepiej reprezentować interesy swoich klientów. Adwokat Mariusz Dzidowski odbył staż w Izbie Adwokackiej Republiki Chakasji (Rosja), podczas którego zapoznał się ze specyfiką funkcjonowania sądownictwa oraz kancelarii prawnych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ukończył również roczny kurs „Prawo Unii Europejskiej w praktyce” organizowany przez Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Ryszarda  Łazarskiego w Warszawie oraz prowadzone w języku rosyjskim przez rosyjskich wykładowców Studium Prawa Rosyjskiego organizowane przez Uczelnię Łazarskiego we współpracy z Akademickim Uniwersytetem Prawnym w Moskwie, działającym przy Instytucie Państwa i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk, a zdobytą wiedzę wykorzystuje obsługując polskich przedsiębiorców prowadzących interesy na terenie Federacji Rosyjskiej oraz klientów z Federacji Rosyjskiej na terenie Polski. Kurs „Prawo Unii Europejskiej w praktyce” ukończyła również adwokat Justyna Gałka.

W celu zapewnienia jak najlepszej kompleksowej obsługi Klientów kancelaria stale współpracuje z kancelariami notarialnymi i komorniczymi, doradcą podatkowym oraz z biurem tłumaczeń (www.rulang.pl).

Naszym największym kapitałem jest zadowolenie klientów.