Rejestracja, likwidacja i obsługa spółek Warszawa, Legionowo

Kancelaria adwokacka adwokata Mariusza Dzidowskiego oferuje usługi prawne w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorców, w tym w szczególności spółek prawa handlowego. Zakres naszych usług obejmuje między innymi pomoc w zakładaniu spółek (w tym również przez podmioty zagraniczne), ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców (KRS) oraz przeprowadzenie procesów łączenia, podziału i przekształceń spółek. Zapewniamy także stałą obsługę prawną spółek zarówno w zakresie spraw korporacyjnych obejmujących między innymi przygotowywanie i prowadzanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników, sporządzanie statutów i umów spółek prawa handlowego oraz regulaminów zarządów i rad nadzorczych, jak również w zakresie ich bieżącej działalności (m.in. opracowywanie umów, sporządzanie opinii prawnych, udział w negocjacjach, reprezentacja przed sądami oraz organami administracji publicznej).