Prawnik nieruchomości Warszawa, Legionowo

Doradztwo prawne na rynku nieruchomości to obok obsługi prawnej biznesu jeden z kluczowych obszarów naszej działalności. Naszym Klientom (deweloperom i przedsiębiorcom budowlanym) towarzyszymy na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Przeprowadzamy audyt prawny nieruchomości (due diligence), w ramach którego badamy tytuł prawny do nieruchomości, ewentualne obciążenia nieruchomości, plan zagospodarowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy, sprawdzamy także ewentualne ograniczenia w zakresie sprzedaży nieruchomości.

Pomagamy Klientom w procesie pozyskiwania środków finansowania zakupu nieruchomości. Prowadzimy negocjacje z bankami, firmami leasingowymi i innymi podmiotami finansującymi projekt, jak również z kontrahentami Klienta. Przygotowujemy, a także opiniujemy projekty umów na wszystkich etapach procesu budowlanego, m.in. umowy z generalnym wykonawcą, umowy sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe oraz umowy z podwykonawcami.

Prowadzimy postępowania przed sądem wieczystoksięgowym, przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi w sporach budowlanych, w sprawach o ochronę windykacyjną, negatoryjną i posesoryjną. Wspieramy także naszych Klientów na etapie komercjalizacji gotowych obiektów.