Sprawy majątkowe

Kancelaria świadczy na rzecz klientów indywidualnych kompleksowe usługi prawne we wszelkich sprawach dotyczących ich majątku, a w szczególności w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności, podziału majątku oraz stwierdzenia zasiedzenia. Z uwagi na fakt, iż jednym z głównych obszarów działalności kancelarii jest obsługa deweloperów oraz podmiotów z branży budowlanej, swoje doświadczenie wykorzystujemy również świadcząc pomoc prawną osobom fizycznym w sprawach dotyczących obrotu nieruchomościami, m.in. sporządzając i opiniując umowy sprzedaży oraz umowy deweloperskie, jak również podejmując działania mające na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości.