Zespół

Mariusz Dzidowski, adwokat

 

Mariusz Dzidowski jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie jest od 2003 r.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył również ukończył roczny kurs „Prawo Unii Europejskiej w praktyce” organizowany przez Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Ryszarda  Łazarskiego w Warszawie oraz Studium Prawa Rosyjskiego organizowane przez Uczelnię Łazarskiego we współpracy z Akademickim Uniwersytetem Prawnym w Moskwie, działającym przy Instytucie Państwa i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk (zajęcia były prowadzone w języku rosyjskim przez rosyjskich wykładowców). Adwokat Mariusz Dzidowski odbył również staż w Izbie Adwokackiej Republiki Chakasji (Rosja), podczas którego zapoznał się ze specyfiką funkcjonowania sądownictwa oraz kancelarii prawnych na terytorium Federacji Rosyjskiej.  

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał pracując w warszawskich kancelariach prawnych, będąc wspólnikiem kancelarii adwokatów i radców prawnych, a następnie prowadząc własną kancelarię adwokacką. Jego praktyka skupia się w głównej mierze na obsłudze przedsiębiorców – zarówno polskich, jak i zagranicznych (m.in. z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Korei Południowej, Hiszpanii, Norwegii, USA i Słowacji). W swojej praktyce zawodowej obsługiwał m.in. deweloperów, spółki architektoniczne i budowlane, duże sieci handlowe, podmioty z branży nowoczesnych technologii, spółki energetyczne, spółdzielnie mieszkaniowe i produkcyjne, wspólnoty mieszkaniowe, przedstawicielstwa dyplomatyczne, jednostkę samorządu terytorialnego, jak również podmioty zajmujące się inwestycjami na rynku nieruchomości, reprezentując je w postępowaniach sądowych, postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzając umowy, prowadząc bieżącą obsługę z zakresu tzw. prawa korporacyjnego, jak również przeprowadzając audyty prawne (due diligence). Mariusz Dzidowski posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych. Świadcząc pomoc prawną na rzecz osób fizycznych Mariusz Dzidowski zajmował się m.in. sprawami odszkodowawczymi, sprawami reprywatyzacyjnymi (m.in. tzw. grunty warszawskie), sprawami z zakresu prawa spadkowego i rzeczowego, jak również prawa rodzinnego (m.in. rozwody) oraz prawa pracy.

 

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie spółek, prawie nieruchomości oraz prawie budowlanym.

 

Mariusz Dzidowski przez 6 lat zajmował się także działalnością dydaktyczną, jako asystent na wydziałach prawa warszawskich szkół wyższych (m.in. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego – obecnie Uczelnia Łazarskiego oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej).

 

Znajomość języków obcych: angielski, rosyjski

 

 

Artur Bednarek, doradca podatkowy

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Był uczestnikiem wielu szkoleń i seminariów z zakresu prawa podatkowego, a w szczególności dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Z zagadnieniami podatkowymi jest związany od 2002 roku pracując w podmiotach z wielu branż, w tym m.in. FMCG, usług publicznych oraz finansów. Brał udział w audytach podatkowych, postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych. W ramach współpracy z biegłymi rewidentami uczestniczył w badaniach sprawozdań finansowych. Obecnie doradza w zakresie prawa podatkowego podmiotom prowadzących działalność gospodarczą. 

Od grudnia 2006 r. wpisany na listę doradców podatkowych.

 

Znajomość języków obcych: rosyjski, angielski

 

 

Klementyna Bieńkowska, adwokat

 

Studia prawnicze ukończyła z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentką stacjonarnych studiów licencjackich i magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie kilkukrotnie była stypendystką stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Wcześniej zawodowo związana z biznesem, od 2017 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym. W Kancelarii zajmuje się w szczególności prowadzeniem sporów sądowych oraz kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym deweloperów, spółek budowlanych, handlowych, transportowych i badawczych. Wspiera także Klientów Kancelarii w procesie budowlanym.

Ponadto prowadzi obsługę klientów zagranicznych, w tym w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pobyt na terenie RP.

Zawodowo zajmuje się także prawem administracyjnym i rodzinnym.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa nieruchomości.

 

Znajomość języków obcych: angielski

 

Liliia Petruniak, Adwokat ukraiński

 

W 2017 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Prykarpackim Narodowym Uniwersytecie im.Vasyla Stefanyka (specjalność prawo).
19 października 2019 roku otrzymała status Adwokata Ukrainy i została wpisana do Rejestru Adwokatów Ukrainy, zgodnie z certyfikatem o prawie wykonywania działalności adwokackiej №001637.
Wykonując zawód adwokata w Ukrainie zajmowała się głównie udzielaniem pomocy osobom prawnym, a w szczególności:
-    reprezentowaniem oraz ochroną ich praw i interesów przed organami władzy publicznej, organami ścigania i sądami (w tym Sądem Najwyższym),
-    prowadzeniem bieżącej obsługi z zakresu prawa korporacyjnego,
-    opracowywaniem struktury grupy kapitałowej i identyfikacją ryzyk związanych z jej funkcjonowaniem,
-    sporządzaniem projektów umów,
-    sporządzaniem pism przedprocesowych i procesowych, w tym środków zaskarżenia,
-    reprezentowaniem w postępowaniu egzekucyjnym.

Posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych.
W kwietniu 2022 roku rozpoczęła współpracę z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mariusza Dzidowskiego.
Specjalizuje się w polsko-ukraińskim i polsko-rosyjskim prawie międzynarodowym, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Adwokat Liliia Petruniak zapewnia także kompleksową obsługę prawną osób fizycznych i prawnych na terenie Ukrainy.

 

Znajomość języków: ukraiński, rosyjski, polski

 

Justyna Gałka, adwokat

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2010 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Z Kancelarią związana jest od 2011 roku. W latach 2006-2010 współpracowała jako wolontariusz z Poradnią Prawną Fundacja Academia Iuris w Warszawie, posiada również doświadczenie w pracy w administracji publicznej. W 2011 roku ukończyła kurs „Prawo Unii Europejskiej w praktyce” organizowany przez Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Ryszarda  Łazarskiego w Warszawie.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z prawem cywilnym, postępowaniem cywilnym, prawem rodzinnym i opiekuńczym oraz prawem administracyjnym.

 

Znajomość języków obcych: angielski

 

Katarzyna Pisarek

 

Jest odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i administracyjne Kancelarii.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze sekretariatu oraz prowadzeniu spraw administracyjnych kancelarii prawnych.

Prywatnie miłośniczka aktywnego spędzania czasu oraz podróżowania. Od wielu lat fascynuję się kulturą włoską, dzięki czemu biegle posługuję się językiem włoskim.

 

Znajomość języków obcych: włoski, angielski