Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa administracyjnego, koncentrując się w głównej mierze na sprawach związanych z rykiem nieruchomości i procesem inwestycyjnym w budownictwie, reprezentując Klientów przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących m.in. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, samowoli budowlanej oraz opłat adiacenckich.