Lasy

Kancelaria zajmuje się odzyskiwaniem nieruchomości przejętych z naruszeniem postanowień dekretu PKWN z 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.