Lasy

Nasza Kancelaria z Warszawy zajmuje się również sprawami, takimi jak zwrot nieruchomości rolnych przejętych z naruszeniem postanowień dekretu PKWN z 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa. Jako doświadczony zespół prawników, służymy rzetelnym wsparciem prawnym w zakresie, jakim jest zwrot lasów.