Reforma rolna

Kancelaria prowadzi postępowania dotyczące odzyskiwania majątków wywłaszczonych w związku z reformą rolną przeprowadzoną na podstawie przepisów dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.