Windykacja wierzytelności

Naszym Klientom udzielamy pomocy prawnej w zakresie windykacji wierzytelności zarówno na etapie postępowania sądowego jak i postępowania egzekucyjnego. Prowadzimy postępowania sądowe o zapłatę, wspieramy Klientów w negocjacjach z kontrahentami, prowadzimy nadzór nad prawidłowością i sprawnością postępowania egzekucyjnego. Współpracujemy ze skutecznymi kancelariami komorniczymi na obszarze całego kraju.